Đóng hộp

SẢN PHẨM ĐÓNG HỘP

Bắp non đóng lon Loại bao bì: lon kim loại
Khối lượng (g): 500
Hướng dẫn sử dụng : xem trên bao bì sản phẩm
Đậu nành hạt Loại bao bì: lon kim loại
Khối lượng (g): 500
Hướng dẫn sử dụng : xem trên bao bì sản phẩm
Nước cốt dừa Loại bao bì: lon kim loại
Khối lượng (g): 200
Hướng dẫn sử dụng : xem trên bao bì sản phẩm
Dưa chuột bao tử Loại bao bì: lọ thủy tinh
Khối lượng (g): 500
Hướng dẫn sử dụng : xem trên bao bì sản phẩm
Đậu hà lan đóng hộp Loại bao bì: lon kim loại
Khối lượng (g): 200
Hướng dẫn sử dụng : xem trên bao bì sản phẩm
Pate gan Loại bao bì: lon kim loại
Khối lượng (g): 300
Hướng dẫn sử dụng : xem trên bao bì sản phẩm
Gà kho sả đóng hộp Loại bao bì: lon kim loại
Khối lượng (g): 500
Hướng dẫn sử dụng : xem trên bao bì sản phẩm
Bò nấu đậu đóng hộp Loại bao bì: lon kim loại
Khối lượng (g): 500
Hướng dẫn sử dụng : xem trên bao bì sản phẩm
 
 
 
 
 
 

BANNER & VIDEO

Rau, Củ, Quả