LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Chăn nuôi

Tại FAM, các đàn gia cầm, gia súc được chăn nuôi theo mô hình chuỗi khép kín với sự đầu tư bài bản và đồng bộ, ứng dụng phương pháp an toàn sinh học trong xây dựng hệ thống chuồng trại, kỹ thuật chăm sóc, xử lý nước thải…

Sản xuất

Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nông sản FAM sản xuất và chế biến các nông sản đặc trưng vùng miền với cam kết chất lượng cao nhất, giá thành thấp nhất.

XUẤT NHẬP KHẨU

Nông sản Farm chuyên xuất nhập khẩu các sản phẩm nông sản, thực phẩm chất lượng cao, đặc trưng của các vùng miền trong ngoài nước.

TRỒNG TRỌT

Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nông sản FAM sản xuất và chế biến các nông sản đặc trưng vùng miền với cam kết chất lượng cao nhất, giá thành thấp nhất.


BANNER & VIDEO

Rau, Củ, Quả