Rau ăn quả

Bí Đỏ

Bí Đỏ

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 5 ngày kể từ ngày đóng gói

Dưa chuột

Dưa chuột

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 5 ngày kể từ ngày đóng gói

Su Su

Su Su

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 5 ngày kể từ ngày đóng gói

Mướp Nhật

Mướp Nhật

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 5 ngày kể từ ngày đóng gói

Ớt chuông vàng

Ớt chuông vàng

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 5 ngày kể từ ngày đóng gói

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 5 ngày kể từ ngày đóng gói

Ớt chuông xanh

Ớt chuông xanh

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 5 ngày kể từ ngày đóng gói

Mướp Gai đắng

Mướp Gai đắng

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 5 ngày kể từ ngày đóng gói

Cà chua đen

Cà chua đen

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 5 ngày kể từ ngày đóng gói

Cà chua

Cà chua

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 3 ngày kể từ ngày đóng gói

Đậu Cove vàng

Đậu Cove vàng

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 3 ngày kể từ ngày đóng gói

Đậu cove

Đậu cove

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 3 ngày kể từ ngày đóng gói


BANNER & VIDEO

Rau, Củ, Quả