Rau ăn thân, lá

Cải ngồng

Cải ngồng

Loại bao bì : Túi nhựa OPP Kích cỡ bao bìcm : Rộng 25x Cao 50* Khối lượng tịnh g : 500 Hướng dẫn sử dụng : Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 3 ngày kể từ ngày đóng gói

Cải ngọt

Cải ngọt

Loại bao bì : Túi nhựa OPP Kích cỡ bao bìcm : Rộng 25x Cao 50* Khối lượng tịnh g : 500 Hướng dẫn sử dụng : Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 3 ngày kể từ ngày đóng gói

Cải thìa (cải chíp)

Cải thìa (cải chíp)

Loại bao bì : Túi nhựa OPP Kích cỡ bao bìcm : Rộng 25x Cao 50* Khối lượng tịnh g : 500 Hướng dẫn sử dụng : Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 3 ngày kể từ ngày đóng gói

Rau dền đỏ

Rau dền đỏ

Loại bao bì : Túi nhựa OPP Kích cỡ bao bìcm : Rộng 25x Cao 50* Khối lượng tịnh g : 500 Hướng dẫn sử dụng : Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 3 ngày kể từ ngày đóng gói

Rau dền xanh

Rau dền xanh

Loại bao bì : Túi nhựa OPP Kích cỡ bao bìcm : Rộng 25x Cao 50* Khối lượng tịnh g : 500 Hướng dẫn sử dụng : Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 3 ngày kể từ ngày đóng gói

Mồng tơi

Mồng tơi

Loại bao bì : Túi nhựa OPP Kích cỡ bao bìcm : Rộng 25x Cao 50* Khối lượng tịnh g : 500 Hướng dẫn sử dụng : Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 3 ngày kể từ ngày đóng gói

Bắp cải trái tim

Bắp cải trái tim

Loại bao bì : Túi nhựa OPP Kích cỡ bao bìcm : Rộng 25x Cao 50* Số lượng: từng bắp Hướng dẫn sử dụng : Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 3 ngày kể từ ngày đóng gói

Cải thảo hỏa tiễn

Cải thảo hỏa tiễn

Loại bao bì : Túi nhựa OPP Kích cỡ bao bìcm : Rộng 25x Cao 50* Số lượng: từng bắp Hướng dẫn sử dụng : Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 3 ngày kể từ ngày đóng gói

Cải đuôi phụng

Cải đuôi phụng

Loại bao bì : Túi nhựa OPP Kích cỡ bao bìcm : Rộng 25x Cao 50* Khối lượng tịnh g : 500 Hướng dẫn sử dụng : Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 3 ngày kể từ ngày đóng gói

Cải rỗ

Cải rỗ

Loại bao bì : Túi nhựa OPP Kích cỡ bao bìcm : Rộng 25x Cao 50* Khối lượng tịnh g : 500 Hướng dẫn sử dụng : Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 3 ngày kể từ ngày đóng gói

Xà lách lô lô tím

Xà lách lô lô tím

Loại bao bì : Túi nhựa OPP Kích cỡ bao bìcm : Rộng 25x Cao 50* Số lượng: 3 cây Hướng dẫn sử dụng : Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 3 ngày kể từ ngày đóng gói

Xà lách lô lô xanh

Xà lách lô lô xanh

Loại bao bì : Túi nhựa OPP Kích cỡ bao bìcm : Rộng 25x Cao 50* Số lượng: 3 cây Hướng dẫn sử dụng : Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 3 ngày kể từ ngày đóng gói


BANNER & VIDEO

Rau, Củ, Quả