Rau lấy củ

Khoai lang tím

Khoai lang tím

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 6 ngày kể từ ngày đóng gói

Khoai lang Nhật

Khoai lang Nhật

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 6 ngày kể từ ngày đóng gói

Củ dền đỏ

Củ dền đỏ

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 6 ngày kể từ ngày đóng gói

Củ cải đỏ

Củ cải đỏ

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 6 ngày kể từ ngày đóng gói

Cà rốt baby

Cà rốt baby

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 6 ngày kể từ ngày đóng gói

Cà rốt vang

Cà rốt vang

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 6 ngày kể từ ngày đóng gói

Cà rốt tím

Cà rốt tím

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 6 ngày kể từ ngày đóng gói

Cà rốt

Cà rốt

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 6 ngày kể từ ngày đóng gói

Hành Tây

Hành Tây

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 6 ngày kể từ ngày đóng gói

Khoai tây

Khoai tây

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 6 ngày kể từ ngày đóng gói

Củ cải trắng

Củ cải trắng

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 6 ngày kể từ ngày đóng gói

Củ cải trắng ruột đỏ

Củ cải trắng ruột đỏ

Sử dụng khi còn tươi, tốt nhất trong vòng 6 ngày kể từ ngày đóng gói


BANNER & VIDEO

Rau, Củ, Quả