Sấy khô

SẢN PHẨM SẤY KHÔ

Khoai lang sấy Loại bao bì: túi PVC
Khối lượng (g): 300
Hướng dẫn sử dụng : xem trên bao bì sản phẩm
Khoai tây sấy Loại bao bì: túi PVC
Khối lượng (g): 300
Hướng dẫn sử dụng : xem trên bao bì sản phẩm
Vải khô Loại bao bì: túi PVC
Khối lượng (g): 300
Hướng dẫn sử dụng : xem trên bao bì sản phẩm
Long nhãn Loại bao bì: túi PVC
Khối lượng (g): 300
Hướng dẫn sử dụng : xem trên bao bì sản phẩm
Mít sấy Loại bao bì: túi PVC
Khối lượng (g): 300
Hướng dẫn sử dụng : xem trên bao bì sản phẩm
Hoa quả sấy thập cẩm Loại bao bì: túi PVC
Khối lượng (g): 300
Hướng dẫn sử dụng : xem trên bao bì sản phẩm
Hồng sấy khô Loại bao bì: túi PVC
Khối lượng (g): 500
Hướng dẫn sử dụng : xem trên bao bì sản phẩm
Khoai tím sấy khô Loại bao bì: túi PVC
Khối lượng (g): 300
Hướng dẫn sử dụng : xem trên bao bì sản phẩm
 
 
 
 
 
 
 

BANNER & VIDEO

Rau, Củ, Quả