TIN TỨC

Bình Định: Phát triển cây dược liệu, bảo tồn cây đặc sản

Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân sống cạnh rừng, đặc biệt là dân tộc thiểu số, những năm qua Bình Định đã quan tâm tới vấn đề phát triển cây dược liệu, khoanh nuôi và bảo tồn cây đặc sản.

Hội nông dân Vĩnh Phúc: Gắn sản xuất nông nghiệp với phát triển môi trường bền vững

BVR&MT- Hiện nay, việc lạm dụng các loại phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp và quá trình xử lý các phụ phẩm, chất thải trong trồng trọt, chăn nuôi chưa triệt để đã gây ô nhiễm môi trường một cách nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiế....

Vĩnh Phúc: Nỗ lực ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp

Những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện nhiều đề tài KH&CN mang tính ứng dụng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Vẫn ít doanh nghiệp làm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay cả nước mới có 28 doanh nghiệp đạt tiêu chí doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.


TIN TỨC

BANNER & VIDEO

Rau, Củ, Quả